Anbi Status

Zoals de meeste mensen weten zijn wij achter de schermen al maanden bezig met de voorbereidingen voor een Anbi stichting.

26-06-2023 was het dan eindelijk allemaal gereed en hebben wij de aanvraag ingediend. vandaag kregen wij het fantastische nieuws dat de aanvraag goedgekeurd is waardoor wij vanaf de dag van de aanvraag officieel een Anbi stichting zijn geworden.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

indien u wilt weten aan welke voorwaarden een stichting moet voldoen dan kunt u dat via onderstaande link van de belastingdienst terug lezen.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen? (belastingdienst.nl)